Rujuk berasal dari kata raj’ah artinya kembali. Yang mempunyai hak rujuk adalah suami, sebagai imbangan dari hak talak yang dimilikinya. 

Ketentuan / cara mengenai hak rujuk ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Rujuk terbagi dua yaitu rujuk perkataan dan rujuk perbuatan. Syarat syah rujuk ada dua yaitu, 1) Dilakukan setelah terjadinya talak raj`i (setelah talak pertama atau kedua), 2). Rujuk dilakukan dalam masa iddah

Bagikan:

Tinggalkan Balasan